1: Først oppretter man et Excel-dokument hvor man plasserer telefonnummerene i kolonne A. 

2: Gå til "Send" fanen og klikk på "Hent fra fil"

Man kan også importere kontakter fra Excel.

Fant du svaret?