KeySMS App er en webbasert løsning for håndtering av innkommende og utgående SMS m.m. Siden applikasjonen er webbasert krever den ingen installasjon på egen PC. Både KeySMS API og KeySMS app bruker samme innlogging. Har man tilgang til KeySMS API har man også tilgang til KeySMS app.

Fant du svaret?