Med dynamisk melding menes en melding hvor du fyller inn informasjon fra adresseboken. 

Vi har tilgjengelig følgende dynamiske felter:

  • Fornavn: {:firstname}

  • Etternavn: {:lastname}

  • E-post: {:email}

  • Mobil: {:number}

"Hei {:firstname} {:lastname}" vil bli unik for hver mottaker som f.eks: "Hei Ola Nordmann".

Tenk på dynamiske meldinger som å flette et dokument i Word.

Fant du svaret?