Nøkkelord styrer du fra "Administrasjon"

Det første du må gjøre er å bestille nøkkelordet. KeySMS har to kortnummer som benyttes, men så lenge det ikke allerede er tatt brukes 1963. Bestilling av nøkkelord kan ta opp til en arbeidsdag — men stort sett raskere — før du har mottatt bekreftelse på SMS om at alt er klart

Fyll ut nøkkelord (1) og trykk så "Opprett nøkkelord" (2). Nøkkelordet vil ha status "Til godkjenning" før det blir "Godkjent" og du kan ta det i bruk.

For at nøkkelord skal ha noen funksjon må det knyttes opp til Regler. En regel sier hva som skjer når et nøkkelord aktiveres — altså når en SMS mottas på nøkkelordet. Et nøkkelord kan ha flere regler.

Trykk på "Opprett ny regel"!

Det er først og fremst tre viktige ting for en regel:

1: Kodeord bruker du hvis du ønsker flere regler på samme nøkkelord. F.eks om vi vil sette opp "KEYSMS START" og "KEYSMS STOPP" så kunne vi opprettet to regler med kodeord satt som henholdsvis "START" og "STOPP" for å differensiere disse. Slik kan du lage påmelding og avmelding til kampanjelistene dine på ett og samme nøkkelord.

2: Handlinger som skal utføres. Dette er hva som faktisk skjer når nøkkelord aktiveres. Du kan velge mellom flere handlinger:

  • Legg i gruppe

  • Fjern fra gruppe

  • Send SMS: Sender en svar-SMS til den som sendte inn SMS — du definerer selv SMS-tekst.

  • Send e-post: Sender en e-post til deg når SMS mottas med meldingen og hvem den er fra.

  • URL-callback (for utviklere): Hvis du vil integrere med KeySMS selv kan du føre opp en URL her som vil bli kalt.

  • Meld på KeyMailer-liste: Har du KeyMailer så kan du be kunder sende påmelding til denne med "NØKKELORD kundes@epost.no" for påmelding.

Husk at du kan ha så mange handlinger du ønsker på en regel!

3: Avsender. Dette brukers først og fremst for "Send SMS"-valget. Velg spesifikt hvilken avsender som svarer.

Fant du svaret?